Press "Enter" to skip to content

آزالیا را به راه درست شکوفا کنید

زمانهایی وجود دارد که آزالیا شکوفا نمی شود حتی اگر به دقت متمایل شده باشد. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بررسی برخی از عوامل حیاتی مهم است. عامل اصلی محل قرارگیری گیاهان است. اگر گیاهان را برای مدت طولانی در اختیار داشته باشید ، بازپرداخت هزینه های مطمئن برای اطمینان از مکان صحیح قرارگیری گیاهان در بر دارد. درختانی که در کنار آزالیا وجود دارند ممکن است باعث افزایش سایه شوند. گل ها ممکن است سایه و کمی دفاع در برابر باد را دوست داشته باشند. با این حال ، اگر سایه بیش از حد وجود داشته باشد ، آزالیا ممکن است شاخ و برگ بیشتری تولید کند و گل کمتری تولید کند. اگر سایه کمتری  قیمت گل آزالیا وجود داشته باشد ، آنها می توانند نور خورشید را بیش از حد معمول دریافت کنند. یک چیز برای شکوفه آزالیا فراهم آوردن یک محیط تعادل است. آبیاری از خشک شدن آنها جلوگیری می کند اما در عین حال رطوبت کافی را حفظ می کند. برای حفظ آب و محافظت از ریشه در برابر گرما ، ممکن است مالچ اضافه کنید.

اگر می خواهید کود اضافه کنید ، اطمینان حاصل کنید که کود دارای مقدار زیادی نیتروژن نیست. نیتروژن به تولید بیشتر شاخ و برگ کمک می کند اما ممکن است مانع شکوفایی گل ها شود. هرس نیز عاملی است که باید در شکوفایی آزالیا مورد توجه قرار گیرد. شکوفه آزالیاس از جوانه های گل که در تابستان گذشته ایجاد شده اند ، نشات می گیرد. اطمینان حاصل کنید که دیرتر از تابستان هرس نمی کنید تا از برداشتن جوانه های گل به صورت تصادفی جلوگیری کنید.

همچنین باید شرایط آب و هوایی را در شکوفایی آزالیا در نظر گرفت. اگر هوا بسیار سرد باشد ، آزالیا ممکن است شکوفا نشود. وقتی در تابستان خیلی گرم یا خشک است ، ممکن است جوانه های گل از بین بروند. در طی پاییز یا بهار ، اگر گرمای نامعقولی وجود داشته باشد ، ممکن است آزالیا را مجبور به شکوفایی زودرس کند و بعداً آن را در فصل شکوفایی بعدی از دست بدهد. اینها مواردی است که نباید در کاشت آزالیا امری بدیهی تلقی شود. اگر مشاهده کردید که آنها شکوفا نمی شوند ، فقط این عوامل را بخاطر بسپارید.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *